Sản xuất nhiều giống vật nuôi chất lượng cao

(HNMO) – Trong giai đoạn 2020-2022, Viện Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã có nhiều kết quả nghiên cứu khoa học nổi bật và phần lớn đã được ứng dụng, chuyển giao vào thực tiễn sản xuất tại các vùng sinh thái trên cả nước.