Việt Nam là một trong những nước bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lệnh cấm xuất khẩu gạo tấm của Ấn Độ?

Lệnh cấm xuất khẩu gạo tấm và áp thuế 20% đối với một số loại gạo khác của Ấn Độ được cho là sẽ ảnh hưởng đến một số nhà nhập khẩu gạo từ nước này, trong đó có Việt Nam – khách hàng mua gạo tấm lớn thứ ba của Ấn Độ.

GSO ex veggie done 2022

Vietnam’s Fruit-Veggie Exports +8.1% y/y to $250M in Sep: GSO Vietnam’s fruits and vegetables exports are estimated to have increased 8.1% year-on-year to $250 million in September, according to the latest figures from the government-run General Statistics Office (GSO). In the first XXXXXX months of this year, Vietnam is estimated to have earned $2.45 billion … Đọc tiếp

GSO ex cashew done 2022

Vietnam’s Cashew Nut Exports Down -28.2% y/y to $245M in Sep: GSO Vietnam is estimated to have exported 40,000 tons of cashew nuts worth $245 million in September, down -22.2% in volume and down -28.2% in value year-on-year, said the government’s General Statistics Office (GSO). In the first XXXXXX months of this year, Vietnam is … Đọc tiếp

GSO ex coffee done 2022

Vietnam’s Coffee Exports +11.3% y/y to $240M in Sep: GSO Vietnam is estimated to have exported 100,000 tons of coffee worth $240million in September, down -3.0% in volume and up 11.3% y/y in value, according to the latest figures from the government’s General Statistics Office (GSO). In the first xx months of this year, Vietnam … Đọc tiếp

GSO ex tea done 2022

Vietnam’s Tea Exports Down -5.7% y/y to $19M in Sep: GSO Vietnam is estimated to have shipped abroad 12,000 tons of tea worth $19 million in September, up 2.7% in volume and down -5.7% in value y/y, according to the government-run General Statistics Office (GSO). In the first xx months of this year, Vietnam is … Đọc tiếp

GSO ex pepper done 2022

Vietnam’s Pepper Exports Down -2.8% y/y to $60M in Sep: GSO Vietnam is estimated to have exported 15,000 tons of pepper worth $60 million in September, down -1.7% in volume and down -2.8% y/y in value, according to the latest figures from the government’s General Statistics Office (GSO). In the first xx months of this … Đọc tiếp

GSO ex rice done 2022

Vietnam’s Rice Exports +5.1% y/y to $308M in Sep: GSO Vietnam is estimated to have exported 650,000 tons of rice worth $308 million in September, up 9.6% in volume and up 5.1% y/y in value, according to the latest figures from the government’s General Statistics Office (GSO). In the first XXXXXX months of this year, … Đọc tiếp

GSO ex cassava done 2022

Vietnam’s Cassava Exports +12.3% y/y to $99M in Sep: GSO Vietnam is estimated to have exported 220,000 tons of cassava and cassava products worth $99 million in September, up 10.5% in volume and up 12.3% in value year-on-year, said the government’s General Statistics Office (GSO). In the first XXXXXX months of this year, Vietnam is … Đọc tiếp