100 thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á làm ‘Dũng sĩ đại dương’

Sáng 2-12, hội thảo khu vực Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) 2022: Dũng sĩ đại dương đã khai mạc tại TP Nha Trang (Khánh Hòa). Các thủ lĩnh sẽ thảo luận chiến lược và giải pháp để giải quyết các thách thức của biến đổi khí hậu.

Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 11/2022

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 11 năm 2022 (từ ngày 15/10/2022 đến ngày 14/11/2022) như sau: