Quỹ lớn nhất Dragon Capital thoái sạch vốn tại HPX

Phiên 30/11, cổ phiếu của CTCP Đầu tư Hải Phát (HOSE: HPX) ghi nhận thanh khoản kỷ lục với hơn 165 triệu cp được sang tay. Trong đó, gần 27 triệu cp được xác nhận đến từ quỹ lớn nhất của Dragon Capital – Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL).

IFC chuyển nhượng hết vốn tại GEG

International Finance Corporation (IFC – Tổ chức Tài chính Quốc tế) đăng ký chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Điện Gia Lai (HOSE: GEG). Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 07/12/2022 – 05/01/2023.